Kristin Hov Lauritzen Schwartz - 7 rue Fruhof - 67310 WESTHOFFEN (FRANKRIKE)
Fagoversetter og fransk norsk statsautorisert translatør
+33 (0)3 88 50 54 08

Home

Velkommen til min hjemmeside!

Jeg er utdannet fagoversetter og cand. mag., er statsautorisert translatør traduction français fransk–traduction norvégien norsk, statsautorisert oversetter i Frankrike (fransk, norsk, dansk og svensk), og leverer ferdige oversettelser.

Mine spesialområder:

Juss, patenter, helse, sikkerhet og miljø, revisjoner, bygg og anlegg, maskinteknikk, vitnemål, osv.

Oversettelse av juridiske dokumenter: avtaler, overenskomster, overdragelser, selskapsvedtekter, leieavtaler, kausjoner, fullmakter, forskrifter, dommer, salgsdokumenter, arbeidsavtaler, mm. Alle dokumenter behandles med største fortrolighet og taushetsplikt. Ønsker du et pristilbud for oversettelse av et juridisk dokument? Klikk her.

Oversettelse av patenter og dokumenter vedrørende intellektuell eiendomsrett: Jeg har lang erfaring i oversettelse av patenter innen bl. a. olje- og gassindustrien, og oversetter gjerne dine engelske eller franske patenter til norsk. Alle dokumenter behandles med største fortrolighet og taushetsplikt. Ønsker du et pristilbud for oversettelse av et patent? Klikk her.

Oversettelser innen helsesektoren: Jeg oversetter medisinske eller farmasøytiske dokumenter for deg eller din bedrift. Dette gjelder bl. a. epikriser, kliniske forsøk, informert samtykke, markedsføringstillatelser, forsøksrapporter, produktetiketter, brukerhåndbøker for medisinsk utstyr, markedsføringsdokumenter, patentsøknader. Alle dokumenter behandles med største fortrolighet og taushetsplikt. Ønsker du et pristilbud for oversettelser innen helsesektoren? Klikk her.

Oversettelser innen miljø og sikkerhet: Jeg oversetter standarder for helse, miljø og sikkerhet, produksjon og miljøvern. Ønsker du et pristilbud for oversettelser innen HMS? Klikk her.

Oversettelse av revisjoner: Jeg oversetter revisjonsdokumenter, dvs. økonomiske dokumenter, økonomiske undersøkelser, granskinger, årsmøteprotokoller, styreprotokoller, brev til aksjonærer, osv. Ønsker du et pristilbud for slike oversettelser? Klikk her.

Oversettelser innen bygg og anlegg: Oversettelse av tekniske og vitenskapelige dokumenter, brukerhåndbøker, produktbeskrivelser, tekniske brosjyrer, anbudskonkurranser, patenter, opplæringsdokumenter. Ønsker du et pristilbud for oversettelser innen bygg og anlegg? Klikk her.

Oversettelse av dokumenter innen maskinteknikk: Oversettelse av tekniske veiledninger, brukerhåndbøker, monteringstegninger, planer og tegninger, anbudskonkurranser, tekniske undersøkelser, patenter, opplæringshåndbøker. Ønsker du et pristilbud for oversettelser innen maskinteknikk? Klikk her.

Oversettelse av vitnemål: Jeg oversetter dine vitnemål og karakterutskrifter. Dette er viktige dokumenter for deg hvis du skal søke på en stilling eller ønsker å komme inn på et studium. Jeg er statsautorisert oversetter for fransk til norsk, norsk til fransk, og svensk og dansk til fransk. Ønsker du et pristilbud for oversettelser av vitnemål? Klikk her.

Jeg formidler innhold.
Det er mitt yrke.

En godt formulert tekst vekker tillit.

Den kan bringe deg nye kunder, hjelpe deg til å oppnå en studieplass eller en stilling, eller overbevise et forvaltningsorgan.

En godt oversatt tekst vekker tillit!

Ta kontakt for en oversettelse.
Jeg gir deg gjerne et pristilbud.

Be om pristilbud

Du er:

Kontaktopplysninger: