Kristin Hov Lauritzen Schwartz - 7 rue Fruhof - 67310 WESTHOFFEN (FRANKRIKE)
Fagoversetter og fransk norsk statsautorisert translatør
+33 (0)3 88 50 54 08

Mine tjenester

Oversettelser for privatpersoner og bedrifter

Jeg oversetter både for privatpersoner og for bedrifter, blant annet fra fransk fransk til norsk norsk og fra norsk norsk til fransk fransk.

Du som privatperson kan trenge å få oversatt offisielle dokumenter, som for eksempel fødselsattest, ekteskapsattest, dom om foreldreansvar, vitnemål, cv, søknadsbrev, arbeidsavtaler, lønnsslipper, osv.

Det kan være svært nyttig å be en profesjonell oversetter om bistand hvis du skal flytte til utlandet for eksempel.

I bedriftsøyemed må du kunne kommunisere raskt og enkelt på et fremmedspråk med kunder og forretningspartnere via avtaler, patenter, tekniske dokumenter, dommer eller ethvert annet dokument, med forsikring om bruk av relevante faguttrykk.

Da er det viktig å bruke en profesjonell oversetter for å øke din troverdighet overfor kundene, leverandørene eller forretningspartnerne.

Jeg formidler innhold

Min fagkunnskap

Det er mulig å formidle innhold på et fremmedspråk ved hjelp av inngående kunnskaper i de to språkene, stor forståelse av de to landenes kulturelle koder og tekniske fagkunnskaper innen f.eks. juss, helse, maskinteknikk, bedriftsorganisasjon eller skole- og høyskolenes undervisningssystemer.

Dette er mitt yrke.

Jeg hjelper deg å formidle innhold.

En godt formulert tekst vekker tillit. Den kan bringe deg nye kunder, hjelpe deg til å oppnå en studieplass eller en stilling, eller overbevise et forvaltningsorgan.

Min ekspertise

Språkkombinasjoner for autoriserte oversettelser:

fransk fransk ◄► norsk norsk
svensk svensk fransk fransk
dansk dansk fransk fransk

Språkkombinasjoner for ikke-autoriserte oversettelser:

fransk fransk◄► norsk norsk
engelsk engelsk norsk norsk
svensk svensk / dansk dansk norsk norsk / fransk fransk

Taushetsplikt og fortrolighet

Jeg har taushetsplikt i forhold til alle dokumenter som jeg mottar. Gjensidig tillit og taushetsplikt er en viktig del av en oversetters yrke.

Taushetsplikt er en viktig del av yrket mitt.
Dine dokumenters fortrolighet og sikkerhet overholdes strengt.

Oversettelse av juridiske dokumenter: avtaler, overenskomster, overdragelser, selskapsvedtekter, leieavtaler, kausjoner, fullmakter, forskrifter, dommer, salgsdokumenter, arbeidsavtaler, mm. Alle dokumenter behandles med største fortrolighet og taushetsplikt. Ønsker du et pristilbud for oversettelse av et juridisk dokument? Klikk her.

Oversettelse av patenter og dokumenter vedrørende intellektuell eiendomsrett: Jeg har lang erfaring i oversettelse av patenter innen bl. a. olje- og gassindustrien, og oversetter gjerne dine engelske eller franske patenter til norsk. Alle dokumenter behandles med største fortrolighet og taushetsplikt. Ønsker du et pristilbud for oversettelse av et patent? Klikk her.

Oversettelser innen helsesektoren: Jeg oversetter medisinske eller farmasøytiske dokumenter for deg eller din bedrift. Dette gjelder bl. a. epikriser, kliniske forsøk, informert samtykke, markedsføringstillatelser, forsøksrapporter, produktetiketter, brukerhåndbøker for medisinsk utstyr, markedsføringsdokumenter, patentsøknader. Alle dokumenter behandles med største fortrolighet og taushetsplikt. Ønsker du et pristilbud for oversettelser innen helsesektoren? Klikk her.

Oversettelser innen miljø og sikkerhet: Jeg oversetter standarder for helse, miljø og sikkerhet, produksjon og miljøvern. Ønsker du et pristilbud for oversettelser innen HMS? Klikk her.

Oversettelse av revisjoner: Jeg oversetter revisjonsdokumenter, dvs. økonomiske dokumenter, økonomiske undersøkelser, granskinger, årsmøteprotokoller, styreprotokoller, brev til aksjonærer, osv. Ønsker du et pristilbud for slike oversettelser? Klikk her.

Oversettelser innen bygg og anlegg: Oversettelse av tekniske og vitenskapelige dokumenter, brukerhåndbøker, produktbeskrivelser, tekniske brosjyrer, anbudskonkurranser, patenter, opplæringsdokumenter. Ønsker du et pristilbud for oversettelser innen bygg og anlegg? Klikk her.

Oversettelse av dokumenter innen maskinteknikk: Oversettelse av tekniske veiledninger, brukerhåndbøker, monteringstegninger, planer og tegninger, anbudskonkurranser, tekniske undersøkelser, patenter, opplæringshåndbøker. Ønsker du et pristilbud for oversettelser innen maskinteknikk? Klikk her.

Oversettelse av vitnemål: Jeg oversetter dine vitnemål og karakterutskrifter. Dette er viktige dokumenter for deg hvis du skal søke på en stilling eller ønsker å komme inn på et studium. Jeg er statsautorisert oversetter for fransk til norsk, norsk til fransk, og svensk og dansk til fransk. Ønsker du et pristilbud for oversettelser av vitnemål? Klikk her.

Bedrift eller privatperson

Har du behov for å få oversattdokumenter?

Om meg BE OM PRISTILBUD

Be om pristilbud

Du er:

Kontaktopplysninger: